post

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров даде днес старт на модернизацията на жп гара Пазарджик. Средствата за рехабилитацията, в размер на 3,5 млн. лв са ссигурени по Оперативна програма „Транспорт.

Киров каза още, че са договорени всички средства по ОП „Транспорт”, предвидени за железопътни проекти и са разплатени около 830 милиона лева на бенефициентите по приоритетната ос.

Основната цел при реализирането на обекта е пълно архитектурно обновяване, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност, чрез внедряване на висококачествени, енергоефективни материали. Предстои цялостна подмяна на вътрешната и фасадната дограма, саниране на помещенията, като сградата ще бъде пожарно обезопасена, инсталационно осигурена, оборудвана с топли и удобни чакални. До всички нива на гаровия комплекс ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност, чрез изграждане и монтиране на асансьори и рампи, в отговор на всички европейски изисквания.

Зданието ще разполага с център за услуги, търговски обекти, както и с добра визуална комуникация (поставяне на указателни табели) за бърза и лесна ориентация на пътниците. Предвидено е и пълно обновяване на пешеходния подлез – предстои изграждане на хидроизолация, възстановяване на осветлението и външното ел. захранване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *