post

С 15% се е увеличил броят на сделките с недвижими имоти по Черноморието за 2013 година, спрямо 2012. Това заяви Красимир Борисов, Изпълнителен Директор на агенция за недвижими имоти Home2U /ХоумТуЮ/ по време на участието си в сутрешния блок на телевизия “Черно море”.

Отбелязаният ръст се дължи на по-доброто качество на строителството и предоставяните услуги, а така също и на добрия инвестиционен климат.

„Строителите са увеличили значително средното ниво на качеството на вложените материали, начинът на изпълнение, функционалността на площите и тяхното разпределение. Сравнено с периода на строителен бум през 2006-2007 година, качественото строителство е с 30% повече”, каза Борисов.

Като фактори, оказващи благоприятно влияние на имотния пазар той посочи политическата стабилност, наличието на валутен борд, който дава гаранции за стабилна валута и не на последно място законодателната система. Благоприятният инвестиционен климат дава увереност на чужденците, че вложените средства няма да бъдат изгубени или след време обезценени.

„Тези фактори обаче формират едва 50% от възприятието и доверието на чужденците. Останалите 50% се базират на взаимоотношенията между чуждестранния инвеститор и доставчика на улсугите, който той използва при престоя си в България.”, допълни още Борисов.

Тези добри първи впечатления се дължат на туроператорите, адвокатите, счетоводителите, строителите и не на последно място на брокерите на недвижими имоти.

Към момента може да бъде направена сериозна разлика с периода 2006-2007 година, когато пазарът на недвижими имоти преживя своя бум, а купувачите бяха предимно англичани. Обичайният и най-разпространен сценарии беше покупка на имот, последвана от разочарование от ниското качество на материалите, измамите, спекулативните цени и лошото стопанисване на имотите.

„Добрата новина е, че значително сме подобрили нивото си на обслужване и посрещаме адекватно нуждите на чуждестранните инвеститори.  Вече се строи значително по-качествено и отбелязваме сериозен напредък по отношение на поддръжката и стопанисването на имота”, каза още Красимир Борисов.

Резултатите на закъсняват. Ръстът на сделките е 15% и съществуват сериозни индикации, че тази тенденция е трайна и ще се запази и дори увеличи през 2014 година, стига да продължим да предоставяме добър инвестиционен климат, допълни още Борисов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *