post

Български строителни предприемачи ще търсят бизнес партньори в Алжир. Това ще се случи в периода 27-28 февруари в град Алжир, където ще се проведе бизнес форум, на който ще бъдат представени бизнес климатът и условията за инвестиции в България. Ще се организират и двустранни срещи между фирми от двете държави.

Българската бизнес делегация ще бъде водена от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и ще включва представители на родни предприятия от секторите на енергетиката, отбранителната индустрия, строителството, фармацевтичната и козметичната промишленост, земеделието и други.

Форумът ще се проведе в рамките на 12-та сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество (СКИНТС). На сесията ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между двете държави в сферите на търговско-икономическото сътрудничество, енергетиката, туризма, отбраната, социалната дейност, транспорта, информационните технологии и съобщенията, селското стопанство, вътрешните работи, младежта и спорта и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *