post

След продължило 5 години поевтиняване на жилищните имоти в България, достигайки дъното, се наблюдава признаци на постепенно покачване. Средният спад на цените на жилища в България през 2013 г. е 2%, като в София практически не се наблюдава промяна.

Обемът на продажбите също се увеличава според данните на Агенцията по вписванията. Близо 3% повече сделки с недвижими имоти са се сключили през 2013 г., в сравнение с 2012 г., като отново в София и другите големи градове това увеличение е по-голямо, се посочва в анализа на пазара на имоти на Елта консулт ООД, цитиран от Дарик.

Пазарът като цяло е все още белязан от господството на предлагането над търсенето заради несигурната икономическа ситуация и сравнително високата цена на ипотечното финансиране

Със стабилизирането на цените, се появиха и някои положителни тенденции – увеличение на броя на новите ипотечни кредити в сравнение с предходни години, в резултат от по-ниските лихви, по-добри условия за кредитиране и реализация от страна на потенциални купувачи. Появява се повишен интерес към жилищните имоти за “инвестиционни цели”. Също така и към покупките с намерение за последващо отдаване под наем.

Дори продажбата на жилищни имоти в ранните етапи на строителство, т. нар. сделки на зелено, се покачва леко, след като почти нямаше такива през последните няколко години. Купувачите са все по- фокусирани върху имоти с добавена стойност – зелени площи, добра околна инфраструктура, наличието на паркинг и т.н.

Пазарът при отдаването под наем, особено този в София, също страда от повишено предлагане – много жилища са завършени през последните две години, а броят на купувачите е намалял. Така част от собствениците се опитват да сведат до минимум загубите с пускането на тези апартаменти на пазара за отдаване под наем.

По данни на Националния статистически институт намалението на броя на новорегистрираните завършени жилища в България през първите 3 тримесечия на 2013 г. е само 2.2% в сравнение със същия период през 2012 година.

А данните за нови разрешителни за строеж на жилища показват ръст с 15.6% през 2013 г. Тези данни са сигурен признак за засилване на доверието на пазара от страна на инвеститорите и предприемачите, и за очаквания, че търсенето ще нарасне през 2014 г. и цените ще спрат низходящата си тенденция, може би дори да започнат да се увеличават.

Увеличаването на обема на продажбите през 2013, е сигурен знак, че търсенето на жилищни имоти ще продължи да се покачва. Цените на жилищата в началото на 2014 г. са най-достъпни от последните 10 години насам, също така кредитните институции вече предлагат по-добри условия при предоставянето на нови ипотечни заеми и при предоговаряне на съществуващите такива.

С подобряване на икономическите условия в ЕС, нивото на икономическа несигурност намалява.

Експертите разграничават две групи купувачи, които са най-активни в момента – първите се задвижват от непосредствените жилищни нужди. Те търсят евтини и достъпни жилища. Вторите са по-заможни. Те търсят по-висок клас, по-просторни и луксозни жилища. Покупките с инвестиционна цел са все още редки в сравнение с годините на бума (2005-2008 г.), но и тук има признаци на възстановяване.

Купувачите са все по-критични, опитвайки се да постигнат най-добро съотношение на цена/качество. Те все по-често търсят допълнителни възможности, като добро качество на строителството и заобикалящата инфраструктура, големи зелени площи, лесна достъпност, достатъчно място за паркиране и налични удобства в рамките на проекта или в непосредствена близост.

Предлаганият ценови диапазон в сегмента средно и високо качество на пазара на жилищни имоти в София е 800 – 1200 евро за кв.м (без ДДС) в зависимост от местоположението, качеството на строителство, довършителни работи и удобства.

Продажните цени в София варират значително в зависимост от конкретното местоположение и нивото на инфраструктура, както и наличието на обществени удобства в околността. Южните и Източните райони продължават да са считани за едни от най-атрактивните и офертните цени на имотите в тези квартали са в широк диапазон – от € 800 до € 1000 на квадратен метър.

Развитието на системата на софийското метро също има голямо влияние, местата по протежението на съществуващите две линии стават все по-атрактивни и следователно по-скъпи. Цените за апартаментите са най-ниски в северните и западните квартали на столицата: апартаменти в сгради „груб строеж” могат да бъдат намерени от около € 500 на кв. м; а завършени – около € 600-700 на кв.м.

Средната цена на наемите в София варират между € 3.5 и € 6.5 на кв. м на месец, в зависимост от местоположението и нивото на обзавеждане на имотите. Търсенето на апартаменти под наем в София дори леко се е увеличило, тъй като предлагането намалява след годините на бума на фона на миграционния поток към българската столица. За това има обективни причини. Равнището на безработицата в София е значително по-ниско в сравнение със средното за България – 5.9%, като тя е сред най-ниските в Европейския съюз. Месечната заплата в София е над средната за страната – около € 500 на месец.

Търсенето на луксозни имоти под наем е намаляло през последните години в резултат на глобалната икономическа криза и вследствие на изтеглянето от България на множество чужди компании.

В допълнение, новите фирми, специализирани в предоставянето на комплексни услуги за отдаване под наем на обзаведени апартаменти, включително поддръжка, ремонт и управление на недвижимите имоти, които се появиха на пазара, допълнително увеличиха конкуренцията.

Търсенето на жилищни имоти в България има огромен потенциал да расте в близко бъдеще поради две основни причини: по-голяма част от наличните запаси от жилища са построени през 70-те и 80-те години на XX век със срок за експлоатация от 50 години. В същото време средният брой стаи падащи се на едно лице в България е 1.1, което е под средното ниво за ЕС от 1.7.

Като цяло се наблюдава стабилизиране на продажбите и наемните цени и нарастване на търсенето и обема на търсенето, като вероятно относителният пазарен баланс, постигнат през 2013г. ще продължи и през 2014г.

Основната заплаха за пазара остава несигурната социално – икономическа среда и нарастваща безработица. Бавния темп на растеж на някои от големите икономики в ЕС също може да има отрицателен ефект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *