post

Община Разлог обяви обществена поръчка за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Поръчката е на стойност 131 000 лв, които ще бъдат осигурени по Оперативна програма “Регионално развитие”. Крайният срок за изпълнението й е 15 декември 2014 година.

В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП.

Те трябва да имат общ оборот за последните три финансови години в размер на минимум 390 000 лева. Необходимо е в този срок да са изпълнили и поне три договора за услуги в областта на планиране на регионалното развитие.

Крайният срок за подаване на оферти за участие е 17 март.

Повече подробности ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *