post

Министерски съвет одобри отпускането на 3 000 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. за възлагане на допълнителни строително-монтажни работи по преустройството на „Национален музеен комплекс – крила Изток и Север“ .

Разходите се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г., се казва в съобщение на Портала за обществени консултации.

Като причина за допълнителното финансиране се посочва “необходимост от промяна на одобрения инвестиционен проект”, което води до извършване на редица строително-монтажни работи, които не са предвидени в първоначалния проект и не са възложени за изпълнение. Без извършването на допълнителните строително-монтажни работи, сградата не може да бъде въведена в експлоатация, се казва в съобщението.

Националният музеен комплекс в квартал “500” в сърцето на София, станал известен като българския “Лувър”, трябваше да е готов през тази година. Средствата за ремонта му в размер на 27 млн. лв.са осигурени по линия на ОП “Регионално развитие”. След смяна на правителството обаче, новият министър на културата Петър Стоянович съобщи, че са открити редица нарушения, заради които вероятно откриването на сградата ще се забави.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *