post

В близките четири години властите на Барселона ще изградят първите т.нар. “суперквартали” – съвременни градски пространства. Те ще представляват зони, в които градското пространство е организирано така, че животът на обитателите в него да бъде удобен и безопасен.

В суперкварталите ще бъде обърнато специално внимание на екологията и енергийната им самодостатъчност. Ще се използват активно велосипеди, а движението на автомобили ще бъде ограничено.

Суперкварталите ще бъдат изкючително озеленени, ще разполагат с “умно” осветление и просторни пешеходни пространства. В тях ще се произвежда енергия от слънцето, а отпадните води ще се рециклират и използват повторно. Предвиждат се и специални мерки за намаляването на шума и на вредните емисии в атмосферата.

Бюджетът на проекта е на стойност 10 млн. евро. Първите суперквартали ще бъдат изградени в пет области на Барселона: Ла-Матернидад и Сан Рамон (Лес-Кортс), Сант-Марти (Побленоу), Глориес, Ейшампле и Остафранксе.

Най-емблематичен ще бъде суперкварталът в района Глориес. Първи обаче ще бъдат въведени в експлоатация кварталите в Матернидад и Сан Рамон, които са най-гъсто населени.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *