post

Европейската комисия призова всички  структури и организации, които участват в създаването на елементи на т. нар. интелигентни градове, да публикуват информация за своята работа по подобни проекти. Така ще се създаде обща платформа – мрежа за споделяне на опит, ноу-хау и конкретни проекти в областта на „умните“ градски системи, съобщи GreenTech.

Предизвикателството бе отправено към градските администрации, малки и големи компании и всички организации, ангажирани с проекти за „смарт“ градове. ЕК ги призова да публкуват своите проекти в областта на ИКТ, енергията и мобилността. Така всички страни от ЕС ще могат да се учат една от друга и да развиват пазара на „умни градове“. Чрез съвместна работа в съчетание с конкуренция Европа ще стане по-интелигентна, по-конкурентоспособна и по-устойчива.

Ползата за всички, които се включат в кампанията, е свързана с факта, че работещите в сферата на интелигентните градове ще могат да намерят нови, подходящи партньори за своите проекти, да получат по-добър достъп до финансиране и да почерпят опит и ноу-хау от колегите си. Така на свой ред те ще подпомогнат развитието на местните пазари, на които работят, и дори да изнесят дейността си отвъд границите на Европа.

Всички, които живеят в градове, ще могат скоро да се възползват от подобрените транспортни потоци, зелените сгради, по-евтините и по-удобни услуги, убедени са в ЕК.

През юни 2014 г. Комисията ще анализира, групира и промотира най-добрите планове и инициативи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *