post

Екип с ръководител арх. Милен Арнаудов и членове: арх. Даниела Ангелова, арх. Даниеле Маринанчели, арх.

Конкурсът бе организиран в рамките на проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for Our Eco Green Village), изпълняван по програма South East Europe от партньорски организации от България, Италия, Австрия, Румъния, Сърбия, Унгария и Гърция.

Конкурсът бе проведен във всички партньорски страни и победителите в конкурсите са представени в рамките на „Международна MILD HOME седмица“, посветена на обмен на информация и добри практики в град Гьор, Унгария през първата седмица на март 2014г.

В България след двудневно журиране беше избран най-добрият модел на зелено еко селище със сгради MILD HOME на територията на Столична община. Останалите отличени екипи в конкурса са:
– Второ място – екип с ръководител Николай Стойчев и членове: арх. Виктория Атанасова, арх. Зорница Петрова, арх. Илина Стоянова, арх. Георги Грозданов и
– Трето място –  две предложения – на Студио H65 и арх. Николай Славов. Членовете на журито решиха да класират две предложения на трето място поради минималната разлика в точките от по-малко от една единица

Предстои серия от срещи между участниците в конкурса и експертите от българските партньори по проекта и представяне на участниците и победителите в конкурса.

MILD HOME /Интелигентна къща/ е проект, съфинансиран от Европейския съюз по Програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007 – 2013”, Проектът е насочен към определяне на задължителните параметри на дизайна и начало на  изграждането на нова типология на гражданско строителство, наречена  MILD HOME.

Неговите основни характеристики са:
– На ниво енергия-околна среда: нулеви емисии, ниска консумация на енергия, пасивна къща, направена от рециклирани материали. MILD HOME в предвидено да бъде разположена в Зелено еко селище с нулеви емисии, с устойчиво управление на отпадъците и водите и насърчаваща отговорен начин на живот с грижа за околната среда;

– На ниво икономическа устойчивост: ниски разходи за строителство (благодарение на  организирането на местни вериги за доставки, модулност, специфични шаблони на дизайн и стандартизация на суровините. Опция „Направи си сам” за вътрешните строителни довършителни работи) и  ниски експлоатационни разходи.

Иновативния аспект на проекта MILD HOME е комбиниран в 2 фактора: реализиране на къща с висока енергийна ефективност, с достъпни строителни и експлоатационни разходи за хора с ниски до средни доходи, които се стремят да имат нова къща на достъпна цена.

MILD HOME има за цел повишаване на устойчивото развитие на такива сгради на равнище ЕС, доказващи, че е възможно да се изградят устойчиви Еко зелени селища на база на MILD HOME за всеки в страните от Югоизточна Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *