post

Новото трасе на АМ “Хемус” ще минава на равно разстояние между Ловеч и Плевен. Това е избраният от Консултативен съвет вариант, представен денс от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. Индикативният бюджет за изграждането на избрания вариант е 1,5 млрд. лв. без ДДС.

Оставащата за доизграждане част условно е разделена на 8 участъка, които да се възлагат за проектиране и строителство. Самите участъци са групирани в 3 приоритетни етапа, а именно от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч (около 60 км), до Велико Търново (около 85 км) и до Белокопитово (около 110 км).

В края на 2013 г. стартирахме търговете за проектиране на първия етап от проекта, а именно 60-те км от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч и за изготвяне на ОВОС за трасето. През второто тримесечие на 2014 г. ще се проведе процедурата и за възлагане проектирането на втория етап, припомни Десислава Терзиева.

Министърът увери, че подготовката на проекта върви по план. Нито за ден не сме спирали работата по подготовката на АМ „Хемус“, увери Терзиева. Целта е през 2016 г. да имаме готовност да започнат строителни работи, при осигуряване на финансиране.

Изграждането на АМ „Хемус“ е приоритет, заложен в програмата на правителството. В духа на прозрачността на работата на кабинета, МРР представя публично и своевременно на заинтересованите страни информация за планираните големи инфраструктурни проекти. Това каза , която, заедно с изпълнителния директор на НКСИП Асен Антов обсъдиха с членовете на Консултативния съвет на МРР предпроектните проучвания за доизграждане на АМ „Хемус“.

Терзиева информира, че представените днес варианти за трасе ще бъдат предмет и на обществено обсъждане, като част от процедурата по ОВОС.

Изпълнителният директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Асен Антов каза, че вече е избран изпълнителят за ОВОС на проекта. Ако се наложат промени в рамката на процедурата по ОВОС ние ще имаме достатъчно време и възможности да ги отразим в процеса на проектиране, допълни той.

Очакваме до края на месеца да имаме избран изпълнител за проектиране на първия етап, съобщи Асен Антов. До края на 2014 г. ще бъдат направени публични представяния на точното трасе, както и на вариантите за пътни възли за участъка Плевен-Ловеч, допълни той.

Доизграждането на АМ „Хемус“ ще окаже позитивно влияние върху развитието на три от районите за планиране на България – Северозападен, Северен централен и Североизточен. Общият брой на населението, което ще се възползва пряко от подобрената инфраструктура е приблизително 2,9 млн. души, посочи регионалният министър.

На въпрос на журналисти свързан с възможността за финансиране чрез публично-частно партньорство, Терзиева отговори, че на този етап няма подадено заявление за интерес от страна на частен партньор, защото няма достатъчен трафик. Министърът уточни, че ако има интерес от инвеститор може да бъде подадено официално заявление за интерес за концесиониране в МРР.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *