post

“Започваме създаването на нови закони за строително-инвестиционния процес, които се надяваме да не се променят през следващите години”. Това заяви министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов при представянето на планираната законодателна реформа в сектора.

Предвижда се разделянето на Закона за устройство на територията (ЗУТ) на два отделни нормативни акта. Първият от тях ще определя градоустройствените норми, а вторият ще засяга инвестиционната дейност в строителството.

“В сегашния ЗУТ процедурите са прекомерно усложнени и бюрократизирани. Това дава възможност за преосмисляне в посока разделянето му на два отделни, взаимно обвързани закона. По този начин ще се намали регулаторната тежест”, обясни арх. Борислав Борисов, ръководител на работната група към КСБ за изготвяне на нормативните промени в сектор „Строителство“.

Новите закони за инвестиционната дейност в строителството могат да влязат за разглеждане в Народното събрание още през есента, обеща инж. Емил Костадинов, председател на парламентарната Комисия по инвестиционно проектиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *