post

Европейската инвестиционна банка отпуска кредит от 50 милиона евро на УниКредит Булбанк за финансиране на проекти на малки, средни и средноголеми предприятия в сектора на селското стопанство, промишлеността и услугите на България.

Подписаният договор е за усвояването на първия транш от заема за УниКредит Булбанк, одобрен от Европейската инвестиционна банка с общ размер от 100 милиона евро. Максималният размер на финансиране на една фирма е 12.5 млн. евро, а срокът за изплащане на кредита е от 2 до 12 години.

Предоставеният чрез посредник кредит се отпуска съгласно съвместния план за действие на международните финансови институции в Централна и Източна Европа, като има за цел да предостави по-добър достъп до дългосрочно финансиране на малките и средни предприятия в Европа за намаляване на последиците от финансовата криза. Средствата ще подпомогнат растежа, като засилят дългосрочната конкурентоспособност чрез увеличена наличност на дългосрочни кредити.

Кредитната линия е продължение на сътрудничеството между ЕИБ и УниКредит Булбанк. До този момент ЕИБ е предоставила шест кредита, с което стойността на кредитните линии, предоставени на УниКредит Булбанк, възлиза на 200 милиона евро. Предишните кредитни линии са успешно разпределени на малките и средни предприятия в България, които са се възползвали от по-добри лихвени проценти и по-дълъг падеж на заема.

„Приветствам факта, че средствата на ЕИБ ще подобрят достъпна на малките, средни и средноголеми предприятия, за да бъдат активни секторите на промишлеността, услугите и селското стопанство на България. Подобряването на достъпа на тези предприятия до дългосрочно финансиране е жизненоважно за развитието на българската икономика с цел създаване на нови работни места и растеж. Заедно с УниКредит Булбанк, утвърдена партньорска финансова институция, ЕИБ предоставя средствата, необходими за осъществяването на приоритетни проекти, като насърчава конкурентоспособността и разнообразяването на българската икономика“, заяви вицепрезидентът на ЕИБ Михай Танасеску.

Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира по повод усвояването на кредитната линия, че предоставянето на допълнителни възможности на малките и средните фирми при преференциални условия е изключително важно за развитието на българската икономика чрез въвеждане на иновации и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *