post

Депутатите приеха промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. С тях се премахва регулаторният режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти.

Законопроектът е в изпълнение на втория пакет от мерки на Министерския съвет за намаляване на регулаторната тежест.

Досега регулаторният режим създаваше изисквания за вписване в регистър на лицата, които извършват такива дейности със съоръжения в енергийни обекти с мощност до 200 kW.

Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти не са свързани с висок риск, а безопасността се осигурява чрез изискването за специална професионална квалификация, мотивират се вносителите.

С измененията се променя и Законът за енергийната ефективност. Направените промени ще намалят броя на документите, които се изискват при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие на хората, които извършват дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *