post

Специализиран онлайн инструмент за самооценка ще помага на българските МСП да подобрят енергийния си мениджмънт и по този начин да станат по-зелени. Едновременно с това националните конкурси за иновативно предприятие на годината през 2014 и 2015 г. ще включват категория за принос към опазването на околната среда и две български иновативни фирми ще бъдат отличени като лидери в успешното въвеждане на зелени политики, практики и решения, съобщи GreenTech.

Българската икономика се намира на дъното в Европейския съюз по отношение на енергийната си ефективност и регистрира иновационна активност на нива много под средните за съюза. В този контекст проектът Greening BG Innovative SMEs, финансиран в рамките на програма „Иновации за зелена индустрия“ на Норвежкия финансов механизъм, има за цел да даде отговор на предизвикателствата свързани с околната среда посредством създаване на нови бизнес възможности, които биха ускорили въвеждането на зелени технологии и повишили местната конкурентоспособност.

Целта на Greening BG Innovative SMEs е да даде отговор на предизвикателствата свързани с околната среда посредством създаване на бизнес възможности в България, които биха ускорили въвеждането на зелени технологии и повишили местната конкурентоспособност.

Проектът ще преследва целите си с помощта на следните дейности:
– оценка на настоящото технологично ниво и дейности в МСП от гледна точка на зелените иновации;
– мониторинг на политическата и регулаторната рамка по отношение на социо-политическите, икономическите и технологични развития в Европа;
– разработване на инструмент за самооценка на зеленото поведение и представяне на българските МСП;
– разработване на наръчник за българските МСП за текущо използване на инструмента за самооценка;
– пилотно прилагане на инструмента за самооценка;
– информационни и демонстрационни мероприятия на тема зелени иновации посредством серия от шест регионални бизнес форум a в шестте региона за планиране на България.

Проектът таргетира българските МСП като основна целева група. Проектът цели да постигне възможно най-широк отзвук, отваряйки дейностите си за микро, малки и средни предприятия от всички индустриални сектори и независимо от географската си локация.

Вторичната целева група включва представители на правителството и администрацията, на които по време на традиционните Иновационни форуми на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2014 и 2015 г. ще бъдат представени резултатите и препоръките от годишните доклади Иновации.бг.

Проектът Greening BG Innovative SMEs е финансиран по „Иновации за зелена индустрия” с програмен оператор норвежката държавна агенция „Иновация Норвегия” и ще трае 24 месеца. Проектът се изпълнява в консорциум със Северния институт за изследване на иновации, наука и образование (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education).

Разработването на инструмента ще стъпи върху информацията и изводите, събрани с помощта на онлайн въпросници и дълбочинни интервюта сред иновативни МСП. Акцентът ще падне върху бизнес операциите, които притежават най-голям потенциал за спестяване на енергия и за най-значително намаляване на енергийните разходи, но същевременно неизискващи големи първоначални инвестиции. След пилотното му тестване през втората проектна година в партньорските фирми от Българския съвет за устойчиво развитие и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ серия от регионални бизнес форуми в шестте български Райони за планиране ще разпространят инструмента за самооценка и ще повишат информираността относно развитието на зелените технологии. Събитията ще съберат на едно място МСП, зелени НПО-та, регионални власти и крайни потребители.

Освен тези дейности Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ ще разгледа тематиката за зелените иновации и предприемачество в България в рамките на годишните си доклади Иновации.бг през 2014 и 2015 г. Анализът на политиките и регулаторната рамка в страната, въздействието от използването на европейските фондове през програмния период 2007-2014 г., както и постигнатите резултати ще послужи за основа за формулиране на препоръки. Те ще бъдат представени по време на годишните Национални иновационни форума през същите две последователни години пред високопоставени представители на публичния сектор и иновативния бизнес.

Националните конкурси за иновативно предприятие на годината през 2014 и 2015 г. ще включват категория за принос към опазването на околната среда и две български иновативни фирми ще бъдат отличени като лидери в успешното въвеждане на зелени политики, практики и решения. В допълнение на  почетните награди и значителен медиен интерес, победителите ще се възползват и от посещение до Норвегия с цел проучване на възможни бизнес партньорства в сферата на зелените иновации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *