post

Министерският съвет одобри 10-годишната стратегия за развитие на ВиК сектора. Предвидени са инвестиции в размер на близо 12 млрд. лв., които ще бъдат използвани за изграждане, рехабилитация, поддържане, преструктуриране и управление на цялата водна инфраструктура в страната.

От посочената сума 5 млрд. лв. ще отидат само за пълна подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейна вода, а 7 млрд. лв. ще са нужни за нова инфраструктура за пречистване на отпадъчните води, съобщи след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева.

По думите ѝ обсъждането на мерките, предложени от правителството, е започнало още през лятото. Иначе стратегията е разработена по изискванията на Закона за водите и е съобразена с европейските директиви и стандарти за ВиК сектора.

Стратегията има четири основни цели. Първата е ВиК отрасълът да достига съответствие с националните и европейските екоизисквания. Втората, да е екологосъобразен, финансово и технически устойчив. Третата цел е цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите, а последната – качеството на услугите да съответства на европейските практики.

Сумата от 12 млрд. лв. за пълно реформиране на ВиК сектора в България е определена от разчетите на Световната банка, посочва Терзиева. “От тях можем да разчитаме на около 3 млрд. лв. еврофинансиране по Оперативна програма “Околна среда” за новия 7-годишен период до 2020 г.”, посочи тя, цитирана от iNews.

По думите ѝ тези средства не са гарантирани, тъй като ЕК е в правото си да не отпусне част от парите, ако установи, че не напредваме с реформата. Затова основната цел на стратегията е усвояването на договорената субсидия от еврофондовете от 1,5 млрд. евро в новия програмен период по ОПОС.

Финансирането от бюджета за 10-годишния период ще е в размер на 400 млн. лв., допълни Терзиева. Министърът увери, че се търсят варианти за намиране на останалата част от необходимите средства. Това, според нея, може да стане чрез заеми и с частни инвестиции.

Водните дружества и общините също ще се мобилизират, както и асоциациите, които се създават из страната за управлението на инвестициите във водната инфраструктура. “Вече водим преговори за отпускане на целеви държавни заеми с международните финансови институции”, заяви Терзиева в отговор на въпрос от къде държавата ще осигури останалите 8,6 млрд. лв.

Цел на стратегията е след 10 години загубите от изтичане на вода по ВиК мрежата да са сведени до средно 49%. В момента течовете надхвърлят 65%, което ни изстрелва на първо място в ЕС по този показател. Затова условието на ЕК, за да отпусне парите е държавата да започне изграждането на новите пречиствателни инсталации за питейна вода, съоръженията за отпадни води и на водопреносната мрежа.

Освен това като страна членка на ЕС трябва да покрием и общите критерии за екосъобразен ВиК сектор. В момента единствено “Софийска вода” успява да инвестира в обновяване на инфраструктурата и за подобряване на услугата.

Стратегията предвижда още до 2017 г. питейната вода за домакинствата да е на социално поносима цена, която по европейските изисквания не бива да надвишава 4% от средния минимален доход на населението за даден регион, посочва Терзиева.

Стратегията изисква и пълно преструктуриране на ВиК сектора у нас. Сега на територията на страната има 51 ВиК частни дружества, в които с дял участват и общините. Целта е да станат публични, тъй като почти всички са в тежко финансово състояние.

Правителството е стартирало реформата още миналата година със създаването на 28 асоциации за стопанисване на водните съоръжения по места, като в процес на учредяване е и 29-ата публична структура.

“Целта е ВиК дружествата да бъдат стабилизирани, за да могат по-добре да усвояват парите и да оперират с тях. В момента главните им източници за финансиране са сметките на гражданите, много от които обаче не си плащат. 51 ВиК оператора на води са твърде много и това доведе сектора до сегашното състояние”, допълва Терзиева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *