post

Виртуална платформа между ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) клъстерите в Черноморския регион ще бъде създадена в подкрепа на контактите и общите проекти между местните фирми. Това обяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров при откриването на международна конференция „Сътрудничество между ИКТ клъстерите за развитие, просперитет и конкурентоспособност на Черноморския регион”.

Петър Киров посочи, че информационните технологии са сред най-динамично развиващите се сектори на икономиките на държавите около Черно море, а в същото време повечето компании са малки и средни предприятия с ограничени ресурси. По думите на заместник-министъра, един от инструментите за подкрепа на ИТ бизнеса са програмите за развитие на регионални клъстери. По този начин се стимулират иновациите, достъпът до по-големи пазари, инфраструктура, както и обмяната на знания.

Заместник-генералният секретар на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Траян Кебелеу заяви в приветствието си към конференцията, че окуражаването на сътрудничеството между фирмите е един от приоритетите на регионалната структура.

Форумът се организира съвместно от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българския ИКТ Клъстер в рамките на българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. В дискусиите, които продължават и утре, участват експерти от Европейската комисия, ИКТ клъстери от Сърбия, Македония, Румъния, Турция и България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *