post

 

Иракската група от компании „Al Dammam Engineering Group” (DEG) търси сътрудничество с България в сферата на инфраструктурните проекти. Фирмите проявяват интерес за съвместна работа с български дружества по различни инфраструктурни и инженерингови проекти в иракския град Басра, съобщиха от Камарата на строителите в България.

“Al Dammam Engineering Group” (DEG) се състои от няколко компании, работещи в инженеринговата област, предимно в района на Басра. Основната им дейност е в сферата на: строителството (жилищно строителство, социални учреждения – болници и училища, пътна инфраструктура, летища, мостове и др.); хидроинженерингова дейност (пречиствателни станции, станции за отпадъчни води, тръбопроводи, напоителни системи, язовири, резервоари и др.); електроинженерингова дейност; телекомуникационна инфраструктура; нефт и газ и други.

Компаниите са близки до държавните среди в Ирак и са осъществили десетки проекти в областта на град Басра, по линия на Министерство на земеделието, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Главна дирекция по водите и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *