post

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка за изграждане на многофункционална спортна зала. Тя ще бъде разположена на терен, намиращ се югоизточно от градския парк с достъп по ул. „Дунав”.

Сградата ще представлява комплексен обем от зала – изцяло метална конструкция, хотел за настаняване на гости и общи части за посетители, които са решени като монолитна конструкция.

Зданието ще има следните технически параметри: капацитет на залата – 1100 души; застроена площ – 3071 кв.м.; зала – 1890 кв. м.; разгъната застроена площ – 4055 кв. метра. Основният вход за посетители ще бъде от североизток от новопроектирана площадка.

Прогнозната стойност на поръчката е 2 763 391 лева, които ще бъдат осигурени по Публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.

От кандидат-изпълнителите се изисква информация за оборота на фирмите от строителство, подобно на предмета на обществената поръчка, за последните три години. Необходим е и списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и получателите. Към всеки, посочен в списъка договор, трябва да има и приложена препоръка за добро изпълнение.

Срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е 4 юни.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *