post

Магистралите вече ще се строят много по-бързо, след приетите промени в Закона за обществените поръчки, касаещи и археологическите разкопки.

“Досега терените за археологически проучвания, забавяха строителството на една магистрала с месеци или с години. Магистралите „Струма” и „Марица” са такъв пример.

Няколко са екипите в министерството, които могат да правят такива проучвания, но законът задължаваше да се прави обществена поръчка за това”, коментира зам.-председателят на Комисията по правни въпроси Хамид Хамид, цитиран от econ.bg.

По думите му археологическите обекти ще бъдат изключени от обсега на обществените поръчки. Вече тези археологически проучвания няма да минават по реда на ЗОП, а по специален ред на Министерство на културата.

Попитан за минимумът и максимумът при обществените поръчки, Хамид обясни, че минимумът за определени обществени поръчки е 30%, максимума е 80% и може да се възлага на подизпълнители.

Това се прави с цел и по-малките и средни фирми да имат достъп до обществения ресурс, защото през последните години в строителството над 80% от търговете се печелят от 7 – 8 български фирми, които си правят минитъргове и превъзлагат на занижени цени, заради които подизпълнителите не могат да оцелеят.

С промените, ако един участник предостави на възложителя подизпълнителите, с които ще работи, вече няма да може да разчита на други подизпълнители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *