post

Предложените от Министерството на правосъдието промени в Закона за кадастъра и имотния регистър целят да се гарантира сигурността на сделките с недвижими имоти. „Целта е да се ускори работата по Имотния регистър, като водещото е гарантиране на сигурността на сделките с имоти, а не облекчаване на администрацията, каквато бе философията досега”. Това каза заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева по време на конференцията „С лице към бизнеса и добрите европейски практики”, предаде Кросс.

Тя призова представителите на бизнеса и гражданите да прегледат предложените промени, които са качени на сайта на Народното събрание и предстои тяхното разглеждане на второ четене.

Сапунджиева припомни, че от приемането на Закона за кадастъра и имотния регистър през 2000 г. досега, регистърът не действа ефективно, тъй като изработените кадастрални карти не обхващат всички съдебни райони, а отделни територии и общини.

С внесената промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър министърът на правосъдието ще издава заповеди по чл. 70 от същия закон, отнасящи се до производства по създаване и организация на имотен регистър не за всеки съдебен район, а за влязла в сила кадастрална карта на определена територия.

По предложение на Министерството на правосъдието е осигурен безплатен отдалечен достъп на нотариусите до системата на кадастъра.

„Така при изповядване на имотни сделки бизнесът и гражданите няма да се налага да обикалят страната, за да се снабдяват със скици от регионалните структури на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота, тъй като с тази информация ще разполага всяка нотариална кантора. Това ще спести време и финансов ресурс на хората”, каза заместник-министър Сапунджиева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *