post

Премиерът Пламен Орешарски призова общините да подават информация за подходящите места за инвестиции на тяхна територия. Според него е добре тази информация да се събира на едно място – в Агенцията за инвестиции. По думите му това от една страна може да бъде полезно за общините, а от друга ще направи възможна по- експедитивната работа на Агенцията.

Информацията е важна за задвижването на икономиката, подчерта от своя страна вицепремиерът Даниела Бобева.

По време на срещата беше отбелязана необходимостта от нов Закон за инвестициите, като министър-председателят подчерта, че вече е възложил изработването му. „Той трябва да бъде максимално опростен и да има ясно регламентиране на привилегиите, които могат да се дават“, отбеляза премиерът Орешарски.

В рамките на разговора бяха обсъдени въпросите, засягащи общините в областта, като акцент беше поставен върху туризма и инфраструктурата. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов подчерта значението на преместването на пристанищната дейност и изграждането на интермодалния терминал във Варна, което ще позволи да се изведе транспортът и тирове да не влизат в града. Министърът на образованието Анелия Клисарова акцентира върху значението на професионалните паралелки в средното образование. В рамките на разговора беше обсъдена и промяната на Закона за обществените поръчки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *