post

Фондовите борси на България, Македония и Хърватия основаха обща компания за интегриране на търговията на ценни книжа на трите пазара. Изграждането на новата пазарна инфраструктура е с финансовата подкрепа на Европейската банка за възстановяване и развитие.

“Oбмисляме от известно време възможността да подобрим видимостта и ефективността на нашите пазари и този модел на сътрудничество се очерта като логично решение”, коментира Ивана Газич, председател на управителния съвет на Загребската фондова борса.”Вярваме, че подписването на първото споразумение за безвъзмездна помощ трябва да бъде финализирано до няколко седмици и сме близо до окончателния текст на документа”, добави тя, цитирана от Дарик.

Според Иван Щериев, главен изпълнителен директор на Македонската фондова борса сътрудничеството ще позволи на инвеститорите да достигат пазарите по по-лесен начин и ние се надяваме, че и други регионални борси ще се присъединят към проекта в бъдеще.

„Привличането на интереса на инвеститорите на регионална база е това, към което и ние се стремим. Облекчени процедури, ефективност и включване на всички страни гарантират успеха на този проект.”, заключи Иван Такев, изпълнителен директор на Българска фондова борса-София.

Чрез създаването на единна точка за достъп, членовете на всяка от трите борси ще имат възможност да подават поръчки за изпълнение към членовете на останалите посредством стандартен интерфейс. Сетълментът на всички сделки, сключени по този начин, ще се осъществява по досегашния ред, тоест – по сметки в местните депозитарни и клирингови институции.

Така трите борси ще постигнат по-добра видимост и ще подобрят ефективността на своите пазари и тяхната инфраструктура чрез създаване на тесни връзки помежду си. Платформата ще бъде отворена и към други пазари при наличие на интерес от тяхна страна.

Следваща стъпка от проекта е да се внедри технологично решение, което да осигури извършването на поръчките. Плановете са това да се случи през  следващата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *