post

Европейската комисия е одобрила проекта „Северна Скоростна Тангента от км 0+000 до км 16+540” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът ще се финансира в рамките на схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Изграждането на Северната скоростна тангента ще осигури удобна връзка между крайните северозападни и югоизточни квартали на София. Очаква се с новото 6 лентово трасе да се подобри достъпа на най-отдалечените райони и населени места в столицата до центъра, като се повиши значително удобството на трафика чрез спестяване на време и избягване на задръстванията.

Изграждането на 16- километровото трасе ще  доведе до равномерно разпределение на трафика между новото трасе и Софийския околовръстен път и ще допринесе за намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, одобрен от EК, е 120 151 948 евро. От тях 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% са средства от националния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *