post

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е поискал от Европейската комисия (ЕК) да възстанови плащанията по ОП „Околна среда 2007-2013“. Писмото е адресирано до председателя на ЕК Жозе Барозу и до комисаря, отговарящ за регионалната политика, Йоханес Хан, съобщи Дарик.

В него се посочва, че след временното спиране на средствата за околна среда, местните власти продължават да изпълняват успешно своите проекти, посредством осигуряването на собствени финансови средства и финансиране от републиканския бюджет. Резултатът от ефективната координация между МОСВ и общините в секторите „води“ и „отпадъци“ е работа по 300 проекта за над 2 млрд. евро, като 130 от тях са изпълнени успешно. Липсата на пари обаче затруднява дейностите в значителна степен.

„Ситуацията се усложни допълнително, след като и националния ни бюджет с оглед на спазването на текущия дефицит и за да гарантира финансовата стабилност на държавата, преустанови авансирането на проектите ни.“, се казва в писмото.

От НСОРБ уточняват, че природните бедствия в страната допълнително са усложнили обстановката и без това ограничените средства отиват за извършването на аварийно-възстановителни и превантивни мерки. „С невъзможността да разплащаме извършените дейности по проектите поставяме под сериозен риск тяхното успешно изпълнение“, казват още от НСОРБ и настояват за възстановяване на плащанията, което ще позволи финализиране на  проектите в техните крайни срокове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *