post

Дюните по родното Черноморие влизат в специализирани карти, където ще бъдат отбелязани всички защитени зони на територията на страната. В това число попадат също така езера, лагуни и лимани. Плановете на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са до края на годината да бъдат готови с изготвянето им.

Според изпълнителният директор на агенцията инж. Валентин Йовев коментира, че в районите, където има изработена кадастрална карта, това ще стане по-бързо, пише “Монитор”. „Вече се работи по изработването на специализираните карти. Ще има пълно покритие с кадастрална карта до другото лято и на най-забутаното местенце край морето, поясни той.

По думите на Йовев, ако сроковете не бъдат спазени, са предвидени огромни неустойки. Има 5 години гаранция за качеството. Грешките, допуснати по вина на изпълнителя, ще се поправят за негова сметка. Според него агенцията следва инвеститорския интерес и към тези райони се насочват усилията за създаване на кадастрални карти, което прави по-сигурен и пазара на имоти.

„Ползите от кадастъра не са преки, въпреки че нашите приходи са добри. Подобрява се сигурността на ипотеките. Повечето от най-големите градове вече имат кадастрални карти”, съобщи още Йовев. В най-кратки срокове се очаква да бъдат готови кадастралните карти за Казанлък, Свиленград. Радомир. Скоро ще бъде завършена и тази на град Ловеч, добави изпълнителният директор на агенцията по геодезия.

Йовев допълни още, че за изработка на кадастъра на пътища и жп линии обикновено се ползват карти на възстановената собственост и плановете за земеразделяне, подготвени някога от земеделското министерство. Според него обаче те са много неточни и се нуждаят от корекции и подобрения.

„Навсякъде, където се изработва кадастрална карта, присъединяваме цифровия модел на земеделските земи и правим анализ на точността. В повечето случаи не поправяме нищо в земеделските земи, защото е свързано с документи за собственост”, добави той. Според него грешките в отбелязването на земеделските земи пречи на линейните обекти като пътища и жп линии.

За следващите 12 месеца трябва да бъдат изработени 40 кадастрални карти в страната, като за целта Министерството на инвестиционното проектиране е отпуснало 10 млн. лв. Според инж. Йовев сумата е напълно достатъчна, защото у нас няма достатъчно специалисти които да работят по кадастралните карти.

Вече е поръчано изработването на цифрови кадастрални карти на два обекта по оперативна програма „Транспорт“ 2007- 2013 г., съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Първият е за модернизацията на железопътния участък Септември – Пловдив, а вторият за реконструкцията и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *