post

Броят на новопостроените жилищни сгради се увеличава с 5,2% спрямо година по – рано, показват предварителните данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2014 г.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 77.9%, с тухлена – 18.1%, с друга – 3.1%, и с панелна – 0.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление на относителния дял само на тухлените сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям дял имат къщите (66.5%), следвани от жилищните кооперации (19.1%). В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на жилищните кооперации, сградите от смесен тип, вилите и сградите за колективни домакинства се увеличава, докато новопостроените къщи намаляват.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас – 104 сгради с 1 027 жилища в тях, Варна – 86 сгради със 781 жилища, и Пловдив – 74 сгради с 258 жилища.

Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2014 г. е 228.0 хил. кв. м, или с 11.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Жилищната площ също се увеличава (с 9.1%) и достига 145.4 хил. кв. метра. Същевеременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 82.3 кв. м през второто тримесечие на 2013 г. на 79.3 кв. м през същото тримесечие на 2014 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра – 234.0 кв. м, и Благоевград – 190.0 кв. м, а най-малка – в областите Перник – 42.9 кв. м, и Монтана – 57.5 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *