post

Отпуснатите от Министерство на финансите 166 млн. лв. за разплащане на проекти по програма „Околна среда“ са разплатени на 38 общини, съобщи на пресконференция служебният екоминистър Светлана Жекова. Средствата се отпускат от държавния бюджет за строителна дейност по проектите, тъй като Брюксел блокира плащанията по програмата през ноември 2013 г. заради проблеми с обществените поръчки, организирани от общините. Междувременно строителните фирми многократно сигнализираха, че изпълнението на проектите е поставено под риск заради липсата на разплащания от страна на държавата от февруари 2014 г, припомнят БТА и investor.bg.

„Имаме уверението на Министерството на финансите, че ще продължат ритмичните плащания от страна на бюджета, но за целта трябва да напреднем с верификациите. За верифициране се подготвят проекти за 304 млн. лева, но това е сложен процес и капацитетът в МОСВ, колкото и да е експертно издържан, не е достатъчен да се справи с такова огромно количество“, посочи екоминистърът.

За да се ускори работата, МОСВ е поискало от финансовото министерство съдействие и помощ чрез командироване на експерти и е получило уверение, че това ще се случи. От бързата верификация на новите искания за плащания, зависи удовлетворяването им от бюджета, коментира Жекова и предположи, че за месец ще бъде постигнат напредък.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *