post

Новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия ще разполага с бюджет 34 млн. евро, от които над 28 млн. се предоставят от фондовете на Европейския съюз. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие Йорданка Чобанова при откриването на заключителната среща по програмата.

При откриването на срещата заместник-министър Чобанова акцентира върху поредицата успешно завършени проекти в рамките на сътрудничеството по програмата между двете съседни държави, датирано от 2004 г. „В рамките на настоящата програма 2007-2013 г. са финансирани близо 140 проекта на обща стойност повече от 32 млн. евро”, подчерта тя и даде пример с най-важните сред тях: закупена техника за почистване от сняг, сметосъбиране и поддържане на проходимостта на пътя между общините Трън и Сурдулица, почистени незаконни сметища в общините Димово и Майданпек, новосъздадени маршрути за планинско колоездене и предоставяне на колела „под наем” – за жителите на област Видин и окръг Зайчар; новоизградена и ремонтирана социална, културна, спортна и туристическа инфраструктура в общините Лом, Монтана, Пирот, Ниш и други.

„Чрез програмите ние се стремим да засилим и подобрим традиционно доброто сътрудничество, което ни свързва с нашите съседи, да намерим общи решения и да реализираме възможности като оползотворим по най-добър начин наличните ресурси.”, допълни тя.

Според заместник-министър Чобанова партньорството между двете държави е успешно и България застава твърдо зад членството на Сърбия, Турция и Македония в Европейския съюз.

До края на седмицата предстоят финалните срещи по програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2007- 2013 г. на България с Турция и Македония.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *