post

“Повишеното доверие на инвеститорите в сегмента на търговските площи през изминалата година доведе до увеличаване на обема нови проекти в региона на ЦИЕ. През цялата 2013 г. в ЦИЕ бяха завършени повече от 1 млн. кв. м. търговски площи, като в края на годината нови 2,5 млн. кв. м. вече бяха в процес на изграждане.” Tова коментира Деймиън Харингтън, регионален директор „Проучвания“ в Colliers, Източна Европа, по повод доклада на компанията за пазара на търговски площи в ЦИЕ за първото полугодие на 2014 г. В него Colliers International анализира избрани пазари от региона, в т.ч. Белград, Братислава, Букурещ, Будапеща, Киев, Москва, Прага, Рига, София, Санкт Петербург, Талин, Вилнюс, Варшава и Загреб.

Строителството на нови търговски проекти продължава в големи мащаби, като на пазарите, които бяха водещи през 2013 – като Москва, Санкт Петербург и Киев, започват да се наблюдават тенденции на отслабване на темповете,  докато периферни градове като Букурещ, Братислава и Талин набират инерция.

В доклада се посочва, че приблизително 376,400 кв.м. са били пуснати на пазара през първото полугодие на 2014 г., а 2,3 млн. кв. м. са в процес на изграждане към момента.

11% от новото строителство в региона се реализира в Букурещ, Братислава и Талин. Фактът, че миналата година тези градове представляваха по-малко от 4% от активното строителство в сегмента, свидетелства, че са настъпили положителни промени и периферните пазари  завземат все по-голям пазарен дял.

От началото на 2013 г. на 12 от пазарите в региона  се наблюдава обща тенденция на растеж на наемните нива при първокласните търговски площи, отчитаща стабилизиране или повишаване на наемите както при локациите на главните търговски улици, така и при търговските центрове.

Данните сочат, че от първата половина на 2013г. наемите на Главната търговска улица в София са нараснали с 27%, с 19% в Рига, с 9% в Белград и с 3% в Москва, Санкт Петербург и Варшава. Наемите в търговските центрове са се покачили с 33% в Белград, с 7% в Санкт Петербург, с 5% в Рига, с 4% във Вилнюс и с 3% – във Варшава и Прага.

София се възстанови след ниските наемни нива, които отчете през 2012 г. благодарение на увеличеното търсене и стартиралата реконструкция на Главната търговска улица – бул. Витоша.

През изминалите 12 месеца наемните нива в Белград отбелязаха ръст в резултат на ограниченото предлагане в сегмента на търговските центрове и увеличаващото се търсене от страна както на местни, така и на международни оператори.

Значителна част от пазарите в ЦИЕ се характеризират с ниско предлагане и повишаващо се търсене, като някои от тях като Белград, Санкт Петербург, Рига, Вилнюс и Москва отчитат активно навлизане на нови оператори – тенденция, , създаваща благоприятни условия за ръст в наемните нива.

През последните 12 месеца се наблюдаваше леко свиване в нивата на доходността от инвестиции в сегмента на търговските площи на пазари като Прага, Букурещ, Будапеща, Белград, Варшава и Рига, но като цяло показателят за региона на ЦИЕ остава стабилен.

Предвид прогнозите за стабилен растеж на много от пазарите в ЦИЕ в краткосрочен план, от компанията очакват следващите шест месеца да предложат на инвеститорите още по-реалистична картина за развитието на пазара на търговските площи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *