post

Министерството на регионалното развитие представи разработения електронен регистър на заинтересованите групи и инструменти за промотиране на политиките на ведомството, свързани с информационната стратегия за регионално, общинско и градско управление.

Регистърът осигурява информация, достъп и активно участие на различни групи в сферите на регионалното развитие, електронното управление, архитектурата и градоустройството, инфраструктурата, устройствени планове, инфраструктурни проекти и геозащита, ВиК сектор, обновяване на жилища, образование, здравеопазване, административни услуги, младежки дейности, спорт и туризъм.  На разположение на заинтересованите лица е и информационен бюлетин.

С функционалността си електронният регистър предоставя възможност за проучване на мнения и становища по редица теми, като по този начин дава възможност на администрацията на Министерството на регионалното развитие да бъде в по-тясна връзка с гражданите.

Електронният регистър е разработен по проект „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление  чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво“. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие, а средствата за изпълнението му – 477 799 лв. са осигурени по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *