post

Министерството на регионалното развитие ще отпусне допълнителна финансова помощ на кандидатите по проект „Енергийно обновяване на българските домове” без да е необходимо да получат предварително отказ от Фонда за жилищно обновяване, реши служебният кабинет.

Фондът се управлява от поставената под специален надзор КТБ АД и собствениците нямат възможност да кандидатстват и да получат средства за енергийно обновяване на жилището. Това от своя страна затруднява участието на цялата сграда в проекта и е пречка пред достъпа на европейски средства до българските граждани.

Собствениците, желаещи допълнителна финансова помощ, вече ще могат да подават своите заявления-декларации в Министерството на регионалното развитие без да се налага да изчакват получаването на отказ от КТБ.

Промяната ще съдейства за улесняване на процеса по предоставяне на финансови средства на бенефициентите и ще ускори изпълнението на проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *