post

За последните три години приходите от експорта на индустрията са над 600 млн. лв. на година. Това представлява ръст повече от 30% в сравнение с годините 2008 г.,2009 г., когато този приход беше само 450 млн. лв. Това съобщи служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов по време на Индустриален форум.

В индустрията са ангажирани повече от 15 хил. работници и служители. Сега 95% от производство е ориентирано към експорт, допълни той.

Според него положителното е, че. Извън НАТО пропорциите също се запазват. Държавните институции, Министерството на отбраната и Министерството на икономиката на енергетиката работят за запазване и развитие на потенциала на българската индустрия, за да се наложи като конкурентноспособен и иновативен европейски производител

„Произвежданите у нас продукти са експортно ориентирани с високо качество на достъпна, бих казал, оптимална цена. Това осигурява конкурентноспособност на нашите продукции в международен план”, каза още министър Щонов, цитиран от “Фокус”.

Щонов каза, че се води активен диалог с утвърдените браншови и клъстерни организации в индустриалните сектори, които са свързани с отбраната и сигурността. По думите на министъра, целта е да се обмени информация за възможностите и ползите от участието в дейностите на НАТО с индустриална насоченост за способности, и достиженията на българските фирми. Според него българската индустрия следва да намери своето място в реализацията на национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020”.

Министър Васил Щонов уточни, че е необходимо България да поддържа силна отбранителна, индустриална и технологична база. Министърът посочи още, че българската отбранителна промишленост може да допринесе за изграждане на тези способности.

„Едновременно с ангажиране на българските предприятия в изграждането на тези способности ще се стимулира и производството в сектора извън военната индустрия, което ще даде положително отражение върху цялата икономика”, каза още той.

Министър Щонов заяви, че „разполагаме с технологични възможности и кадрови потенциал за производство на продукти в областта на лекото въоръжение, оптиката, комуникациите, акумулаторните батерии, средства за индивидуална защита, информационните технологии, и комуникациите, както и за ремонти на военна техника.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *