post

Всяко евро, инвестирано за екологични иновации от европейските фондовете, е дало възвръщаемост двайсет евро, а всеки подкрепен проект е осигурил още осем постоянни работни места. Това показват данни на Европейската комисия за 2013-та година, цитирани от вицепремиера Екатерина Захариева, която откри конференция “Околната среда, здравословни и безопасни условия на труд”.

, изтъкна Захариева. “Добрата работна среда, средата, която те кара да се чувстваш сигурен, те прави много по-работоспособен и съм убедена, че работодателите, които влагат и средства, и усилия, защото не винаги със средства, понякога трябва и по-добра организация в безопасните условия на труд, всъщност имат и печелят много повече. Те получават доста повече от своите служители и работници”, добави тя, цитирана от infostock.

Вицепремиерът посочи, че с новата за страната ни програма “Наука и образование за интелигентен растеж” се цели повишаване на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. „Със средства от нея се предвижда създаването на центрове за върховни постижения и центрове за компетентност, които да улесняват генерирането на нови идеи в науката и прилагането им на практика. Това със сигурност ще бъде от голяма полза за индустрията и за всяка една от другите сфери на икономиката”, уточни Захариева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *