post

Черноморието да бъде разделено на два основни туристически региона е заложено в Концепцията за туристическо райониране на България, изготвена по поръчка на Министерството на икономиката от Националния център за териториално развитие. Планът предвижда в страната да бъдат обособени общо 9 туристически региона. Два от тях да са съответно Северно и Южно Черноморие, a останалите седем Дунав(с център Русе), Стара планина(с център Велико Търново), София(с център София), Долина на розите(с център Казанлък), Рила-Пирин (с център Благоевград), Родопи (с център Смолян), Тракия (с център Пловдив) .

Разпределението в няколко области е планирано в изпълнението на новия Закон за туризма, приет преди година и половина, но ход на реализирането му се дава едва сега. Идеята е да се формират регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. До дни предстои концепцията да бъде публикувана на сайта на министерството за обществено обсъждане, съобщи Кросс.

За всеки туристически район се предлага основна и разширена специализация. Основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите.

В концепцията е предвидено българското Черноморие да бъде разделено на два региона – Северно и Южно, като съответно центровете им ще бъдат двата най-големи града – Варна и Бургас. Освен летния морски туризъм Северното Черноморие трябва да залага на спортен, а Южното – на културен туризъм, предвижда проектът. Отделен регион ще бъде София, която според концепцията трябва да залага на конферентен и културно-исторически туризъм. Река Дунав също е отделена в туристически регион с приоритет круизен и културен туризъм. Неин център ще бъде Русе, предвижда още концепцията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *