post

София, Варна и Бургас са трите града с най-високи цени на жилищата, показва статистиката на НСИ. При средна цена в страната от 868,77 лв/кв.м, в трите големи града у нас може да се сдобиете с имот срещу 1 485.67 лв./кв. в София и

1 378.33 лв./кв. м и 1 145.33 лв./кв. метър. съответно Варна и Бургас.

От статистиката отчитат почти незабележим спад на цените за третото тримесечие на 2014 г. спрямо второто тримесечие на 2014 г.  – с 0,1%. На годишна база се наблюдава съвсем леко повишение – с 0,4%.

През третото тримесечие на 2014 г. спрямо предходното еот НСИ регистрирт намаление на цените в 19 от областните градове и в област София, като намалението е по-значително в Кюстендил – с 2.5%, в Перник – с 2.4%, и в Разград – с 1.9%. В останалите 8 областни града е регистрирано увеличение на цените.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *