post

Двустранна търговска камара България-Румъния* е организатор на форум “София – умен и оновативен град”. Кое ви накара да организирате подобен форум? Не е ли далече столицата ни от понятията за умен и иновативен град?

Идеята да организираме форума се роди през пролетта, в следствие на събития и проекти, свързани с Дунавската стратегия и възможностите, които стратегията предлага. Като цяло темата е малко популярна в България, но в европейски мащаб те добива все по-голямо значение за държавите по Дунава. Партнираме си с компании и организации, които силно се интересуват от потенциала и развитието на градската среда. Нека не забравяме, че населението в градовете в световен мащаб расте всяка година. Това води след себе си и нови възможности, развиват се нови бизнеси, има нужда иновативни решения и технологии. На годишния форум за Дунавската стратегия, които се проведе края на юни месец тази година във Виена, бяхме силно впечатлени от темите и потенциала за развитие на „умните градове”. Самото понятие включва в себе си много компоненти – околна среда, мобилност, градска среда, икономика, но и хора, култура, образование – всъщност един умен град е мястото, където хората, технологиите и природата намират баланс и „живеят” заедно. Това и беше вдъхновението да развием този проект, като идеята ни това да е само началото на поредица от проекти и идеи, които можем в бъдеще да развиваме в тази насока.

Що се отнася до София – определено хората дори не предполагат колко много неща се променят ежедневно в Столицата. Видните от тях са булевардите и инфраструктурата, но има и много движения и инициативи, които преобразяват града всеки ден.  Искаме да покажем тях, да насочим вниманието към случващото се в момента и да подпомогнем развитието на бъдещи проекти. Разбира се, има и редица предизвикателства, които седят пред София – и тях ще засегнем на форума.

– Кои са основните теми, върху които ще се фокусирате?

Темите ще са насочени към бизнес и икономика – София като място за развиване на иновативен бизнеси и нови технологии. Вторият фокус пада върху градската мобилност и транспорта – вело алеи, електромобили – начина, по който се придвижваме ежедневно в градовете. Има редица навици, които пречат и задръстват градовете – не става дума само за инфраструктура и транспортни връзки, а за мобилността като цикъл. Третият панел ще насочи вниманието към градската среда – сгради, енергийна ефективност и еко строителството, вкл. нови строителни материали и технологии.

– Всеки от панелите ще завърши с по една „start up pitch“ презентация на предприемачески бизнес. Каква е целта на този интересен край и къде се срещат община и start up – ите в постигането на тези цели?

Решихме, че е много важно да се даде възможност, заедно с експертните и тясно специализирани презентации, да покажем стартиращи фирми, които развиват наистина „умни” решения и продукти с изцяло практическа насоченост – това са примери, които показват какви са реалните нужди на средата, какво търси пазара и потребителят. Това е именно и мястото където общината и старт ъп-те се срещат и би трябвало все по-силно да си взаимодействат.

– Вие като организатор, къде виждате най-големите предизивикателства и проблеми за промяна облика на столицата и за достигането на умна икономика, умна мобилност и умна околната среда?

Най-големите предизвикателства сме самите ние – като граждани, но и като професионалисти в сферите, в които работим. Всеки познава най-добре проблемите на собствената си среда и може да подпомага разрешаването им. Както казах, в случая не става дума за няколко мерки, които водят до конкретен резултат, а за система от мерки – градовете са дишащи и сложни структури – има нужда добре координирани действия в една посока. Може да се каже, че  едни от най-важните предпоставки за изграждането на „умни и иновативни градове” е те да бъдат ресурсно и технологично ефективни, чисти и благоприятни за живеене и даващи възможност за свобода на движение и свързаност, развитие на иновативен бизнес.
*Двустранна търговска камара България-Румъния (ДТКБР) е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни. Чрез своите дейности ДТКБР подпомага, насърчава и представлява бизнес интересите на своите членове и защитава отношения с властите на България и Румъния.

ДТКБР осигурява целенасочена подкрепа за фирми, които се интересуват да навлезнат, позиционират и изнасят на двата пазара, като предлага достъп до секторна пазарна информация и специализрана консултантска помощ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *