post

Фондът за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД подписа нов тригодишен договор с „УниКредит Булбанк“ за предоставянето на заем за финансиране на проекти по европейски програми, изпълнявани от общините. Заемът е за 40 млн. лв., а срокът на договора е до ноември  2017 г. „УниКредит Булбанк“ беше избрана за управляваща банка на фонда след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

През септември тази година правителството увеличи капитала на Фонд ФЛАГ с 30 млн. лева, с което направи възможно привличането на още около 70 млн.лв. капитал от  търговските банки. Тези средства са необходими, за да се отговори на потребностите за финансиране на проекти в последната година от програмния период.

„За периода на своята дейност фондът се утвърди като търсен и предпочитан от общините финансов инструмент за успешно изпълнение на договорите по Оперативните програми. Това се дължи  на кратките срокове на обработка на исканията, гъвкавост и съобразяване на кредитните продукти със спецификата на финансираните проекти, подкрепата на общините при  подготовката на исканията за финансиране и  структуриране на паричните потоци. До приключването на настоящия програмен период, през 2015 г., се очаква да бъдат финансирани още около 200 проекта. Разчитаме на ролята на ФЛАГ и за новия програмен период, включително и в развитието му като фонд, опериращ с финансовите инструменти на ЕС“, каза председателят на Съвета на директорите на фонда Добромир Симидчиев.

До септември тази година фонд ФЛАГ е предоставил 730 кредита на стойност 750 млн. лева. С предоставените кредити са реализирани проекти на 195 български общини за 2 450 млн. лева.

Капиталът на фонда е в размер на 248 млн. лева, от които 94 млн. лева акционерен  и 154 млн. лева привлечен капитал, съответно 114 млн. лв. от синдикирани заеми предоставени от ЕБВР, с участието на „HYPO NOE GRUPPE BANK AG“ AUSTRIA  и  UNICREDIT BANK AUSTRIA AG“ и  40 млн. лв. от настоящия заем предоставен от „УниКредит Булбанк“.

„УниКредит Булбанк“ има установени отношения с фонд ФЛАГ от 2008 г., когато за първи път спечели възможността да бъде управляваща банка на фонда. Банката подпомага дейността на фонда в оценката на финансовото състояние на общините, оценяване на рисковете по тяхното финансиране, администрирането на кредитите им и др. дейности, свързани с добрите банкови практики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *