post

Към Министерството на туризма ще бъдат създадени две нови дирекции. Това са Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ и „Програми и проекти в туризма“. Така в структурата на ведомството ще действат общо 4 дирекции. Това съобщи ресорният министър Николина Ангелкова при представяне на устройствения правилник на ведомството, съобщи “Труд”.

От думите й стана ясно, че новата дирекция “Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ ще подпомага министъра при представляването на България пред международните организации в туризма.

Тя ще координира също създаването на туристически представителства на България в чужбина и ще ръководи туристическите съветници в службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните ни представителства.

Другата нова дирекция „Програми и проекти в туризма“ ще подпомага министъра в реализацията на проекти за развитието на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за развитието на инфраструктурата. Тя ще координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, ще поддържа регистър за сключените договори по ОП “Регионално развитие” и ще осъществява мониторинг.

Запазва се дирекция “Маркетинг, реклама и информация в туризма”. Нов момент в работата на ведомството ще бъде и трансформацията на дирекция „Туристическа политика“ в главна дирекция, която ще се занимава с разработването на политиката в областта на туризма.

Министър Ангелкова заяви, че новата структура на ведомството няма да е за сметка на допълнителен финансов ресурс и се осъществява в рамките на съществуващата численост на администрацията.

„Постигнахме това чрез вътрешна реорганизация и оптимизация на мегаминистерството“, каза още тя. Предстои проектът за Устройствен правилник да бъде публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *