post

Мерките за постигане на икономически растеж са предизивикателство не само за политиците в Европа и балканския регион, но и за гражданите и бизнеса, които са вдъхновител, но нерядко – и жертва на политическите решения. Главното предизвикателство е да инвестираме не в съществуването си днес, а в условията за устойчиво бъдеще, заяви заместник минисър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на 11-ото издание на Виенския икономически форум.

Живеем във времена на криза – не само финансова и икономическа, но и геополитическа. Кризата обаче означава и възможности – ако има политическа воля за трудни решения и провеждане на реформи с дългосрочен хоризонт, посочва вицепремиерът Дончев, цитиран от правителственият пресцентър.

Сред приоритетите на правителството вицепремиерът очертава ясна визия и готовност за постигане на устойчива среда за икономическо развитие, постигната чрез стабилност на институциите, условия за дългосрочно развитие на обществото и бизнеса, ефективна и прозрачна система за управление на ресурсите от европейската солидарност, национална и енергийна независимост, качествено образование и защита на социалните права.

Участието на България в този форум на високо политическо, диполоматическо и икономическо ниво е знак, че държавата има политическа воля и доверието на своите партьори на Балканите и в Европа. То е знак и за българското общество, защото правителство на по-малко от две седмици е очаквано и посрещнато с уважение след близо 1,5 години неясна политическа позиция на държавата, подчертава Томислав Дончев.

Погледите сега са насочени към нас. Днес е важно да покажем политическа воля и ясна визия за конкретна посока на развитие и най-важното – мерките за постигането на устойчив икономически растеж – както на национално, така и на регионално и европейско ниво, заявява заместник министър-председателят.

Сред приоритети на правителството по отношение на икономическата политика той посочва постигането на растеж чрез подобряване на условията за бизнес за производителите и износа, електронното управление, като гарант за ефективна администрация и превенция на корупцията, облекчаване на административната тежест, насърчаване на чуждестранните партньорства и подчертаване потенциала на България като дестинация за инвестиции с висока добавена стойност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *