post

Властите във Виетнам са приели нов закон, който отваря имотния пазар на страната за повече чужденци. Чужденци с валидни визи и чуждестранни компании и международни организации, извършващи дейността си във Виетнам, ще имат право да купуват къщи и апартаменти в страната, пише bgonair.bg, позовавайки се на информация на Bloomberg.

Преди приемането на новия закон единствените чужденци с право да притежават недвижима собственост бяха женените за виетнамци и тези, които допринасят сериозно за развитието на нацията.

С предприемането на мерките правителството цели да даде тласък на слабия имотен пазар и да увеличи икономическия растеж. Икономическият растеж във Виетнам за 2014 трябваше да достигне 5,8% за 2014, но слабият имотен пазар се отразява негативно на развитието на икономиката. Властите вече осъществиха програма, стимулираща придобиването на жилища, и дадоха достъп до нисколихвен ипотечен кредит.

Друг положителен ефект, търсен с приемането на закона, е справяне с проблема с дълга във Виетнам. Делът на несъбираемите кредити в страната е един от най-високите в цяла Югоизточна Азия – над 4%. Голяма част от тях са обвързани с недвижимо имущество.

Заместник-председателят на Народното събрание на Виетнам заяви на 25 ноември 2014, че по-широкият достъп до имотния пазар, даден на чужденците, цели привличането на чуждестранни инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *