post

Правителството прие решение, с което потвърждава пред Европейската комисия поетите ангажименти по приоритетните проекти от пътната транспортна инфраструктура на България за финансиране през програмен период 2014-2020 по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това е едно от условията за финализиране на преговорите по оперативната програма.

С решението България поема ангажимент за успешно завършване на проекта за изграждане на Лот 3 „Благоевград-Сандански” от автомагистрала „Струма” в рамките на ОПТТИ.

Страната ни потвърждава стратегическото приоритетно значение на проектите за доизграждане на 60-километров участък от АМ „Хемус” и за изграждане на тунел под връх Шипка, както и необходимостта от включването на тези проекти в обхвата на оперативната програма при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета й, след реализацията на предвидените основни проекти, се казва в съобщение на Кабинета.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *