post

Над 750 проекта са реализирани със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. до сега в цялата страна. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на годишната информационна конференция на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., която се проведе в София.

С европейски средства, благодарение на програмата са ремонтирани 984 учебни заведения, детски градини и културни институции. По програмата са рехабилитирани 1023 км републикански пътища от II и III клас. Социализирани и консервирани са 72 културно-исторически забележителности, които се радват на голям посетителски интерес. Изпълняват се 7 големи проекта за интегриран градски транспорт за 500 млн.евро. Реализирани са десетки проекти за социални заведения.

„Въпреки успехите на програмата 2014г. не бе лека за нея, защото имаме частично спиране на средствата от страна на ЕС“, подчерта Павлова. По думите й това не бива да ни отчайва, а да ни мобилизира, за да бъдат възстановени максимално бързо плащанията. В тази връзка министърът отбеляза, че до края на годината със средства от бюджета ще бъдат извършени максимален брой разплащания, за да се минимизират загубите по програмата.

Павлова акцентира и върху другия важен ангажимент – да приключим успешно преговорите по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. „До средата на новата година трябва да приключим процедурата, която е дълъг процес по съгласуване на текстове, на дейности и приоритети, да направим необходимото да започне усвояването на новите 3,1 млрд.лв. от новият бюджет по програмата, за да не загубим или върнем нито едно евро ”, каза Лиляна Павлова.

Зам.-министър Деница Николова представи напредъка по програмата. Тя припомни, че ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г. е договорена на над 100%, а разплащанията до момента възлизат на 75%. До края на годината обаче този процент ще се увеличи.

Зам.-министърът информира, че е постигната договореност с ЕК, при наличие на спестени средства, да се финансират още проекти до края на месец април 2015г. „Имаме достатъчно резервни проекти, които да предложим, но е важно условие по тях бенефициентите да имат избран изпълнител“, обясни Николова. Можем да кандидатстваме с резервни проекти по осите „Зелена и достъпна градска среда“, ремонт на пътища, интегриран градски транспорт, социални жилища в общините и здравеопазване. Николова съобщи, че под риск в края на годината са 106 млн.евро. Най-сериозно забавяне има по втора приоритетна ос, което ще се навакса с проекта за Северната скоростна тангента, който се очаква да започне в началото на 2015г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *