post

През 2015 година ще се запази търсенето на парцели за индустриално строителство. Предпочитани ще бъдат основно парцели с изградена инфраструктура, както и възможности за производство в съществуващи сгради. Потенциалните локации са във и около традиционните индустриални центрове“, показва анализ на Forton.

„От гледна точка на индустриалните имоти интересът се диверсифицира и към по-малки градове с промишлено минало и съответно потенциал да предоставят квалифицирана работна ръка и инфраструктура. При логистичните площи интересът ще остане съсредоточен в София и Пловдив, кaто липсата на качествени и свободни помещения бавно ще тласка цените на кв.м. нагоре. В единствения за момента готов за ползване проект „София Ийст Ринг“ цените са около 4 евро на кв.м месечно.“, отбелязва агенцията.

Предлагането на търговски площи ще бъде в застой със само един мол в строеж в страната към края на 2014 г. „Фокусът при търговските площи ще са градове с население под 100 хиляди души. В тези градове голяма част от международните вериги все още не са представени и това дава много добри възможности за развитие именно там“, каза Росен Генев, партньор и мениджър „Търговски площи“, цитиран от economynews.

Вероятността да стартират нови проекти е ниска поради насищането на пазара в повечето от големите градове и нивото на потреблението в по-малките, което трудно би оправдало строителството на молове.

Преструктурирането на съществуващи или рестартирането на замразени проекти ще остане основна тенденция. В резултат от нея част от площите ще продължат да отпадат от пазара, стига да бъде намерено алтернативно и икономически обосновано приложение.

„В следващите няколко години търговските центрове, които нямат възможност да подобрят концепцията и микса от наематели, ще бъдат изправени пред предизвикателството да намерят алтернативно предназначение на незаетите площи или на тези, които не генерират достатъчно приходи“, коментира експертът Пламен Бачев. Част от площите в търговски центрове може да бъдат използвани като офиси, каквито примери вече имаше през 2014 г. във Варна и в Бургас.

Хипермаркетите могат да бъдат използвани за леки производства или складиране. „В индустриалния сектор очакваме засилена конверсия на търговските площи в индустриални. Същото важи и за парцелите. Това се дължи на сложната ситуация в търговията на дребно и желанието на собствениците за по-голяма и дългосрочна сигурност дори и с цената на намалената доходност“, коментира Владимир Гюрджиев от компанията.

Инвеститорите виждат възможности както в пазарите, в които търсенето расте, така и да извлекат изгода от процесите на преструктуриране. Поради това търсенето на имоти с инвестиционна цел ще остане силно и през 2015 г.

„Както през 2014г. така и през 2015г. на инвестиционния пазар по-активни ще бъдат местните инвеститори, които търсят незавършени офис или индустриални сгради на добри локации, които могат със свеж капитал да се завършат и да отговорят на търсенето на наемателите“, каза Явор Костов, мениджър „Инвестиционни продажби“ във Forton. „През 2015г. се очаква офис проектите в София да са най-привлекателни за инвеститорите и в този сектор ще доминира инвестиционния пазар.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *