post

Правителството одобри проекта на договор с община Русе за финансиране по реда на Закона за насърчаване на инвестициите със 102 хил. лв. на изграждането на елементи на публична инфраструктура.

Средствата са за рехабилитация и реконструкция на пътното кръстовище в Индустриален парк – Русе. Дейностите ще включват две нови пътни ленти, изграждане на висок бордюр и тротоарна зона, линейно отводняване на пътя и отвеждане на дъждовните води в канализационната мрежа. Съществено ще се облекчат и обезопасят движението на автомобили и придвижването на пешеходците в Индустриалния парк, което значително подобрява атрактивността на зоната за извършване на бизнес.

В Индустриалния парк наскоро беше открит сертифицираният по ЗНИ проект за изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия на „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД. От новоизградената инфраструктура ще се ползват и другите производствени предприятия в зоната, повечето от които са с чуждестранно участие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *