post

Нов модерен Център за речни информационни услуги, от който ще се управлява корабния трафик откри вчера министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Центърът е изграден със средства от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., като инвестицията е повече от 6 милиона лева.

„Създаването на речна информационна система в българския участък на река Дунав и изграждането на Център, от който да се управлява тя, бяха важни крачки за подобряване на условията за корабоплаването по Дунав. Сега трябва да положим усилия и да предприемем конкретни стъпки за отстраняване на критичните участъци по реката”, каза министър Московски. По думите му България и Румъния подготвят съвместен проект, с който да се кандидатства за европейско финансиране от Механизма за свързана Европа.

Предвижда се до 2020 г. да бъде изграден интермодален терминал в Русе. Осигурено е финансиране от близо 4 млн. лв. от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за неговата подготовка, като същинското строителство може да започне след 2016 г. „С реализацията на всички проекти, по които работим, Русе ще стане важен комуникационен център на един от най-бързите транспортни коридори между Европа и Азия”, каза транспортният министър.

Министър Московски подчерта, че АМ „Хемус” е основен приоритет. Първият участък от нея, от Ябланица до пътя Плевен-Ловеч, може да бъде включен в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., а за останалите участъци ще търсят и други източници на финансиране.

Преди да открие Центъра за речни информационни услуги транспротният министър каза пред журналисти, че развитието на интермодалните терминали е приоритет за министерството, коментира транспортният министър.

Той обяви, че след въвеждането на тол-системи за плащане на такси за използване на пътната инфраструктура, железопътният транспорт ще става все по-атрактивен и предпочитан. Той добави още че, „именно затова усилията ни ще бъдат съсредоточени към изграждане на нови и модернизиране на вече съществуващите интермодални терминали, за да могат да бъда използвани максимално ефективно”.

Изграждането на интермодален транспорт в Европа е залегнало в „Бялата книга за транспорта” на ЕС. България има ангажименти, свързани с изграждането и функционирането на по-щадящ околната среда транспортен сектор, който да отговори на потребностите на обществото и на икономиката. Най-важните интермодални точки на българска територия, включени в Трансевропейската транспортна мрежа са – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица. На тези места, през следващите години, поетапно следва да бъдат изградени такива терминали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *