post

Помолихме за активно съдействие общините и бранша, за да работим заедно при представянето на международните туристически борси и изложения на общ туристически продукт – от настаняването до местата за хранене и културно-историческите паметници, които целево ще промотираме. Това може да се случи с общи усилия, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова след срещата си с туристическия бранш и местната власт в Кърджали.

Тя посочи, че друг важен проблем, върху който министерството фокусира работата си, е създаването на фонд за туристическа инфраструктура и туристически атракции. Той ще е свързан и с изясняването на собствеността на атракциите – част от тях са държавни, част – общински. Това ще позволи да се кандидатства за финансиране по всички европейски програми, които осигуряват средства в сектор туризъм. Близо 1 млрд. евро по линия на европейски и други програми могат да бъдат усвоени за туристически проекти в периода 2014-2020 г.

Тези средства не са резервирани само за България и за тях трябва да се кандидатства на конкурентен принцип с останалите европейски страни, но когато проектите се подготвят с общи усилия, с подкрепата на министерството, Народното събрание, местните власти, ще можем да усвоим максимално средства, подчерта Ангелкова.

Концепцията за туристическото райониране на страната ще повлияе положително на бранша, каза още министър Ангелкова. Предстои тя да бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет. Идеята е потенциалът на всеки регион в сферата на туризма да бъде рекламиран максимално навън с цел привличане на повече туристи. Ще насърчаваме всяка добра инвестиционна инициатива и всяка възможност за развитие на туризма, допълни тя. Кърджали попада в регион Родопи и не случайно един от основните културно-исторически маршрути, които ще се рекламират целево, е на тази територия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *