post

С 0.7% са се увеличили цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо третото тримесечие на 2014 г., показват данни на Националният статистически институт. На годишна база- четвърто тримесечие 2014 г спрямо същия перод 2013 г, увеличението е с 1.2%. Според индекса на пазарните цени на жилищата за 2014 г. спрямо 2013 г. средното увеличение на пазарните цени на жилищата е 0.5%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо предходното е регистрирано увеличение на цените в 13 от областните градове и в област София, като по-значително е увеличението в Бургас – с 1.5%, в Стара Загора – с 1.4%, и в Русe – с 1.3%. В останалите 14 областни града е регистрирано намаление на цените.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 874.49 лв./кв. метър. Столицата София остава с най-високи средните цени – 1 501.73 лв./кв. м, следвана от Варна – 1 393.17 лв./кв. м, и Бургас – 1 162.83 лв./кв. метър.

През 2014 г. е регистрирано увеличение на цените в 10 от областните градове, като по-значително е увеличението в София (столица) – с 2.9%, Шумен – с 2.8%, и Пловдив – с 2.7%. В останалите 17 областни града и в област София е регистрирано намаление.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през 2014 г. е 869.75 лв./кв. метър. Най- високи са средните цени в София (столица) – 1 481.06 лв./кв. м, и във Варна – 1 377.00 лв./кв. метър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *