post

Запазване на валутния борд до влизането ни в еврозоната, кандидатстване за еврозоната и Единния банков надзорен механизъм на ЕС са сред приоритетите на правителството. Също така транспониране на европейската директива за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, както и създаване на нов орган за преструктуриране на подобни институции са сред заложените приоритети в сферата на публичните финанси в правителствената управленска програма за периода 2014 – 2018 г., публикувана на сайта на МС.

Програмата включва цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията и обхваща 21 области.

Според програмата трябва да започне подготовка за членството на България до влизането в еврозоната и да бъде създаден Междуинституционален координационен съвет за осъществяване на дейностите за успешно въвеждане на единната валута в България.

В управленската програма на правителството за периода 2014-2018 г. се залага продължаване на проекта “Южен поток” само при пълно съответствие с европейското законодателство. Това трябва да става при диалог с ЕК и при доказани икономически ползи.

В сектора енергетика правителството залага редица мерки, свързани с енергийната ефективност, финансовото стабилизиране на сектора и развитието на нови проекти, информира БТА.

Приоритет на правителството в енергийната сфера е подкрепата и участието в създаването на Европейски енергиен съюз. Министерството на енергетиката и МС трябва да изготвят и приемат енергийна стратегия до 2013 г. с поглед до 2050 г. и Национална стратегия за енергийна ефективност. Големите енергийни проекти ще бъдат преразгледани и осъществени само при пълно съответствие с европейските правила и при доказана икономическа ефективност, се посочва в програмата.

Според правителството трябва да бъде запазен капацитетът за развитие на ядрената енергетика, да бъде продължен животът на блоковете 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй” и да се развиват нови икономически ефективни проекти в областта на ядрената енергетика, но без искане за държавна помощ.

Безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, изграждане на Национално хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци също са сред заложените приоритети.

Предвижда се нов състав на регулатора ДКЕВР, избран по принципи, гарантиращи неговата политическа независимост, извършване на промени в Закона за енергетиката за гарантиране на интереса на българските потребители и на бизнеса от справедлива цена на електроенергията, предприемане на действия за финансовото оздравяване на НЕК.

Правителството предвижда и осъществяване на мащабна национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която до две години да обхване 50 процента от тях. Българските домакинства, които получават енергийни помощи, трябва да бъдат увеличени с над 500 000.

В програмата е предвидено и завършване на либерализацията на енергийния пазар, така че бизнесът и домакинствата да могат да избират своя доставчик на енергийната борса. Правителството залага и на ускоряването на търсенето и проучването на нефт и газ, включително в Черно море, както и на търсенето на нови находища, но при прилагане на решението на НС за забрана на технологията хидрофракинг.

Развиване на проектите за междусистемни газопроводи “Гърция-България”, “Турция-България”, “България-Сърбия”, предвижда още правителствената програма.

Предвижда се още разработване на анализ на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията и обществено обсъждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *