post

Със средства от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 завърши рехабилитацията и реконструкцията на 31,5 км третокласна пътна мрежа в областите Велико Търново и Търговище. Строително-монтажните работи на лот 51 и лот 54, които са част от петия етап на програмата, завършиха в края на миналата година, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

За основно ремонтираните участъци вече има издадени Акт 16 и разрешение за ползване. Инвестицията общо по двата проекта е над 19 млн. лв. Обновената пътна инфраструктура улеснява достъпа на жителите от общините Свищов и Опака до административни, здравни, образователни и културни услуги, каза инж. Ангел Ангелов, началник на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и програми за териториално сътрудничество на ЕС” в АПИ.

В лот 51 е рехабилитацията и реконструкцията на 17,5 км от път III-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460, в област Велико Търново. С извършените ремонтни дейности се повишава безопасността на движение между областния център Велико Търново и селата Драгомирово и Българско Сливово. Подобрява се връзката на населените места с гр. Свищов, посочи инж. Благовеста Дедьова, ръководител на проекта.

От път III-202 граница Русе – Опака от км 38+365 до км 52+553, включен в лот 54, са рехабилитирани около 14 км. Отсечката е на територията на община Опака, област Търговище. С основния й ремонт се повишава удобството и безопасността при пътуване между областния център Търговище, гр. Опака и гр. Две могили, както и от Попово към Русе. Оптимизира се и връзката със селата Горско Абланово и Крепча, обясни инж. Бисер Йорданов, ръководител на екипа за лот 54.

По двата проекта са изпълнени локални ремонти и възстановяване на пътната конструкция. Положени са основни, изравнителни и износващи асфалтови пластове, нови облицовани окопи, банкети, бетонови бордюри, тротоари и т. н. Ремонтирани са и мостовите съоръжения при селата Горско Абланово и Крепча. Основно ремонтирани са и две мостови съоръжения от път III-302 – при км 12+295 – мост над река Барата в с. Драгомирово и при км 27+318 – над съществуващо дълбоко сухо дере, преди кръстовището с пътя Свищов – Полски Тръмбеш. Подобрено е и отводняването на пътните участъци, което е от изключително значение за безопасността на движение при усложнена метеорологична обстановка.

Строително-монтажните дейности на лот 51 са изпълнени от ДЗЗД „Царевец 2013″. Стойността на договора е 10 505 461,92 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвестинженеринг” АД, а техният договор е за 186 672 лв. с ДДС.

Изпълнител на лот 54 е „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД. Строителният надзор е осъществен от „Рутекс” ООД. Договорът за строителство е за 8 946 983,33 лв. с ДДС, а за надзор – 191 520 лв. с ДДС.

Проектите от петия етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *