post

Пет са основните приоритети, които си поставя Министерство на икономиката през по време на своето , стана ясно на пресконференция на министъра на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров.

„Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест”, заяви министър Лукарски. Усилията на министерството ще са насочени и към електронно провеждане на процедурите по обществени поръчки за осигуряване на повече прозрачност. „Нашата амбиция е краят на 2015 г. като оптимален вариант да реализираме мерките по въвеждане на електронни услуги”, допълни той.

Важни цели в тази посока са облекчаване на процедурите по стартиране и развиване  на бизнес и осигуряване на  „втори шанс“ за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях обстоятелства.

Като друг основен приоритет в програмата  на министерството, министър Лукарски посочи и насърчаване на малките и средните предприятия. „Предвиждаме насърчаване на експорта, посредством подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарите на трети страни. Оптимизиране и активизиране  на работата на нашите търговски представителства предимно в Азия, Средния и Далечния Изток и Северна Америка”, обяви министърът.

Третият основен приоритет е максимално и прозрачно усвояване на европейските средства. „Успешно подадохме проекта  на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ в срок и очакваме официалното одобрение на ЕК, поясни Лукарски. Ще гарантираме публичност и прозрачност при изпълнението на Оперативната програма, чрез широка информационна кампания“, допълни той.

Като четвърти основен приоритет министър Лукарски изтъкна насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност. Това ще бъде направено чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите при отчитане на спецификите на отделните сектори, чрез подобряване на имиджа на България и насърчаване на частните инвестиции в иновативни предприятия, поясни министърът.

Петият основен приоритет на Министерство на икономиката е свързан с подобряване на връзката между образование, пазарът на труда и бизнеса. „Ще го постигнем чрез насърчаване на дуалната система на образование, насърчаване на предприемаческата инициатива сред учащите и развиване на тренировъчни предприятия в училищата“, поясни Лукарски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *